Vrijwilligersstatuut

Chiro Jong Leven informeert haar vrijwilligers via haar website www.chirojongleven.be en brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

 1. Sociale doelstelling van Chiro Jong Leven
  Chiro Jong Leven heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.
 2. Juridisch statuut van Chiro Jong Leven
  Chiro Jong Leven is een feitelijke vereniging. De namen van de verantwoordelijken van de groep zijn: Ongekend (vraag de leidingsploeg naar de naam van de verantwoordelijke)
 3. Chiropolis
  Elke vrijwilliger van Chiro Jong Leven, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
   • € 14.873.611,49 voor lichamelijk schade
   • € 2.478.935,25 voor stoffelijke schade
   • € 619.733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijkse Chirolokaal.)
  • Ongevallen
   € 24.789,35 voor RIZIV-kosten (€ 3.718,40 als je in het buitenland verzorgd wordt) waaronder:
   • € 371,84 per tand, met een maximum van € 1.487,36
   • € 1.859,20 voor begrafeniskosten
   • € 4.957,87 bij overlijden
   • € 12.394,68 bij invaliditeit
   • € 2.478,94 voor opzoeking en repatriëringskosten
   • € 247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald
  • Rechtsbijstand
   • € 12.394,68 rechtsbijstand
   • € 6.197,34 strafrechterlijke verdediging
   • € 6.197.34 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet tov leden)

  In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de gehele Chiropolis. Deze brochure is downloadbaar op www.chiro.be. Via verzekeringen@chiro.be kan je gratis een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.
 4. Kostenvergoeding
  /
 5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger
  (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)

  Chiro Jong Leven verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

Meer info: jeugdbeleid@chiro.be.