Verzekeringsinfo

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt ongetwijfeld risico's in. Zich verplaatsen, enthousiast spelen, op tocht trekken, ... zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Maar niet alles is te verzekeren! Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de leiding van de Chiro. Niet alles wat in de Chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de Chiro worden betaald. Voor zaken waar ouders in het dagdagelijkse leven aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijk gelden, al gebeurden die zaken in chiroverband.

Waarvoor ben je in de Chiro verzekerd?

1. De Burgerlijke Aansprakelijkheid

Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg. Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro. Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen. De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer).

2. Ongevallenverzekering

Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis. Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalaangifte en een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van de Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. Stuur dat naar LDB, Rozenstraat 28, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Apothekerkosten kunnen ingediend worden met formulier BVACN (voorheen 704N). De waarborg bedraagt maximaal 24 789,35 euro per ongeval bovenop de tussenkomst van de mutualiteit. De terugbetaling gebeurt voor zover de medische behandeling door het Riziv wordt erkend. Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel. Voor tandprothesen wordt per tand maximaal 371,84 euro terugbetaald, met een maximumtotaal van 1 487,36 euro.

3. Overlijden en blijvende invaliditeit

In geval van een overlijden ontvangen de nabestaanden 4 957,87 euro en maximaal 1 859,20 eurovoor begrafeniskosten. In geval van blijvende invaliditeit wordt een eenmalig bedrag van maximum 12 394,68 euro betaald. Het bedrag wordt uitgekeerd in verhouding tot de graad van invaliditeit. 4. Materiële schade Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis. Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.

Hoe zit het met nieuwe leden?

Ook nieuwe leden zijn verzekerd. Zij zijn immers 'kandidaat-lid'. Als er dan een ongeval gebeurt, kan de verzekeringsmaatschappij onderzoeken of het wel degelijk om een 'kandidaat-lid' gaat. Het is dan ook van belang dat we, van zodra we zeker zijn dat een kind blijft komen, dit nieuwe lid bij Chirojeugd-Vlaanderen wordt ingeschreven. Daarom komen we na een maand geprobeerd te hebben eens langs bij de ouders om lidgeld. Bij dit lidgeld is het geld voor de verzekeringen inbegrepen.